Home Giới Thiệu

Giới Thiệu

Bé tự lập được xây dựng với mục đích để chia sẻ kiến thức cho các mẹ đang trong quá trình nuôi con nhỏ ở độ tuổi từ 0 đến 10 tuổi, nội dung chủ yếu là các bài chia sẻ kiến thức làm thế nào để con mình có thể tự lập ngay từ 2-3 tuổi trở lên.

Chia sẻ các Video hữu ích cho các mẹ có thể cho con mình hoặc mình xem và học theo đó giúp bé phát triển tư duy cũng như tính tự lập từ bé

Chia sẻ kiến thức học kỹ năng sống tổng hợp, ngoài ra có các phương pháp học hiệu quả.

Chia sẻ cách nuôi dạy con từng thời kỳ cho các mẹ…

bé tự lập